Hỗ trợ sau bán hàng


HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG


1. Trong thời gian thiết bị còn bảo hành:

+ Khách hàng sẽ được Pusico Vietnam hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp hoặc qua điện thoại cách sử dụng và khắc phục khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng.
+ Chúng tôi có quyền tính chi phí cho việc kiểm tra thử nghiệm và vận chuyển và tất cả các chi phí phát sinh nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm xác định rằng các thiết bị đó không do lỗi của Nhà sản xuất mà do người sử dung gây ra.

2. Thiết bị hết thời gian bảo hành:

+ Khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng với giá ưu đãi.
+ Khách hàng sẽ được hỗ trợ giá ưu đãi khi mua các sản phẩm do Pusico Vietnam cung cấp.

Sự hài lòng của quý khách hàng là tôn chỉ hoạt động của công ty chúng tôi!